Графици - самостоятелна форма на обучение

Графици - самостоятелна форма на обучение

Графици - самостоятелна форма на обучение

ГРАФИК

На изпитни сесии за провеждане на изпитите в самостоятелна форма на обучение за учебната 2019/2020 година:

Редовна сесия – ноември 2019 година - януари 2020 година

Първа поправителна сесия –  февруари 2020 година –  март 2020 година

Втора поправителна сесия –  април 2020 година - май 2020 година