Графици - самостоятелна форма на обучение

Графици - самостоятелна форма на обучение

Графици - самостоятелна форма на обучение

ГРАФИК

На изпитни сесии за провеждане на изпитите в самостоятелна форма на обучение за учебната 2018/2019 година:

Редовна сесия – ноември 2018 година - януари 2019 година

Първа поправителна сесия –  февруари 2019 година –  март 2019 година

Втора поправителна сесия –  април 2019 - май 2019 година