Графици - самостоятелна форма на обучение

Графици - самостоятелна форма на обучение

Графици - самостоятелна форма на обучение

През учебната  2020/2021 година

в ОУ "Свети Свети Кирил и Методий", с. Дражево

не се организира самостоятелна форма на обучение за лица над 16 годишна възраст