Графици - самостоятелна форма на обучение

Графици - самостоятелна форма на обучение

Графици - самостоятелна форма на обучение

ГРАФИК

На изпитни сесии за провеждане на изпитите в самостоятелна форма на обучение за учебната 2017/2018 година:

 

Редовна сесия – ноември 2017 година - декември 2017 година

Първа поправителна сесия – януари 2018 година – февруари 2018 година

Втора поправителна сесия – март 2018 година – април 2018 година